54571_021

مونو اتانول آمین

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

مونو اتانول امین

مونواتانول آمین یک ترکیب آلی از خانواده آمین ها و الکل ها است. مونواتانول آمین یا MEA را برای جذب گازهای اسیدی به کار می برند. مونواتانول آمین مایع می تواند سبب تحریک شدید در چشم شود.
 
نام ماده (فارسی): مونواتانول آمین 
نام ماده (انگلیسی): monoethanolamine 
نام تجاری (فارسی): ام ئی ای ( 2-آمینو اتانول ) 
نام تجاری (انگلیسی): MEA 
سایر اسامی: آمینواتیل الکل , 2-آمینواتانول , بتا آمینو اتیل الکل , کولامین , اتیل آمین , گلیسینول , 2-هیدروکسی اتیل آمین , اولامین,2Amino-l-Ethanol, Ethanolamine, Monoethanolamine, Aminoethanol, 2hydroxyethylamine, Aminoethyl alcohol, Glycinol, Olamine, MEA, UN 2491 
مواد مرتبط: N-Methylethanolamine ،diethanolamine ،triethanolamine 
مجتمع های تولیدکننده: پتروشیمی اراک
 
اتنول دی آمین یا 2-آمینواتانول یا مونواتانول آمین (اغلب به اختصار ETA یا MEA گفته می شود)، یک ترکیب آلی است که هم یک الکل است و هم یک آمین. مونواتانول آمین از واکنش اتیلن اکساید با آمونیاک مایع تولید می شود. موارد مصرف: مونواتانول آمین یا MEA را به حالت مایع برای جذب گازهای اسیدی خاصی به کار می برند. همچنین از MEA به عنوان ماده اولیه تولید شوینده ها ، امولسیفایرها، براق کننده ها، داروها، مواد ضد خوردگی و واسط های شیمیایی استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :