54571_021

تولید مایع ظرف شویی

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

نحوه تولید مایع ظرف شویی: | نگین تجارت پیام

 

مواد مورد نیاز

1. آب 3900 میلی لیتر
2. فرمالدهید 10 میلی لیتر
3. اوره 25 گرم
4. ادتا 2 سدیم 10 گرم
5. اسید سولفونیک(LABS ) 400 گرم
6. سود پرک( NaOH) 60 الی 65 میلی لیتر
7. رنگ 0.1 الی 0.2 گرم
8. اسانس (Essential Oil) 15 میلی لیتر
9. کوکو دی اتانول امید ( CDEA) 100 گرم
10. تگزاپن ( SLES) 600 گرم
11. نمک
در ایتدا 3900 میلی لیتر آب را ریخته و به کمک همزن مکانیکی  هم میزینم سپس برای ضد عفونی کردن محیط 10 میلی لیتر فرمالدهید اضافه میکنیم.
پس از هم زدن بسیار 25 گرم اوره اضافه می‌کنیم.
زمانی که خوب هم زده شد 10مقدار گرم ادتا2 سدیم اضافه می‌کنیم تا یون سختی آب را بگیرد و مواد به راحتی با هم میکس شوند.
سپس 400 گرم اسید سولفونیک اضافه می‌کنیم.
برای گرفتن حالت اسیدی از ماده مقدار 60 الی 65 گرم سود پرک اضافه میکنیم.
پس از آن رنگ اضافه میکنیم و تا زمانی که ماده یک دست شود هم میزنیم و سپس اسانس اضافه میکنیم.
در ادامه 600 گرم تگزاپن و پس از حل کردن آن 100 گرم کوکونات دی اتانول امید اضافه میکنیم.
پس از میکس کردن تمام مواد با هم باید مقدار PH آن را تست کنیم، PH باید 7 الی 8 باشد و پس از آن مقدار کمی نمک به آن اضافه کنیم و در آخر به مدت 20 دقیقه ماده را هم میزنیم و به مدت یک روز کنار می گذاریم.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :