54571_021

کاربرد اسید بوریک در کشاورزی

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

کاربرد اسید بوریک در کشاورزی | نگین تجارت پیام

 

رشد و تقسیمات همزیستی، گلدهی و تلقیح، تشکیل و رشد میوه ها به شدت تحت تاثیر وضعیت #بور در گیاه می باشند. 

کمبود این عنصر عمدتاً در اراضی شنی و خاکهای آبیاری شده با آبهای شیرین با #بور کم شایع است .

اسید_بوریک، اسید ضعیفی است و هیچ گونه تاثیر ژنتیکی یا سرطان زایی بر انسان ندارد. 

اسید_بوریک در آب حل می شود و حلالیت آن در آب به دما، غلظت و pHبستگی دارد، برای مثال با افزایش دما، حلالیت آن در آب به سرعت افزایش می یابد. 

#اسید_بوریک مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماری های گیاهی افزایش می دهد. 

 در صورت بروز کمبود بور بطور معمول از ترکیباتی مانند اسید بوریک و بورات های سدیم و پتاسیم استفاده می شود. 

علاوه بر این ترکیبات می توان از ترکیبات آلی که در ساختمان آنها بور با پیوندهای ضعیف وجود دارداستفاده نمود.

زمان و نحوه ی مصرف #اسید_بوریک در گیاهان مختلف به شرح زیر می باشد :

 اسید_بوریک را می توان به روش های مختلف (مصرف خاکی قبل از کاشت، آب آبیاری و محلول پاشی) مصرف نمود. 

محلول پاشی پنج در هزارآن همراه #پتاس و #سولفات_روی در پائیز بعد از برداشت محصول و یا اوایل بهار به همراه ازت و روی قبل از باز شدن شکوفه ها بسیار با اهمیت و مفید است.    

درختان: در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گو گرد به صورت چالکود یا کانال کود به میزان 100 تا 150 گرم در هر درخت بارور مصرف می شود.     

نباتات زراعی: هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان 50 تا 80 کیلو گرم در هکتار در زیر خاک مصرف می شود .        

محلولپاشی: در درختان میوه به نسبت 3 تا 5 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 3 تا 4 در هزار محلولپاشی می شود.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :